Základní škola Ostrov, Májová 997
MENU ☰

Technika je zábava

Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA

Grantový projekt OP VK: Technika je zábava
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.18/02.0035

Nositelem projektu z operačního programu pro konkurenceschopnost je naše partnerská škola SPŠ Ostrov .

Realizace a ukončení projektu: 3.12.2012 – 31.12.2014

Cílem projektu je podpora odborného vzdělávání v Karlovarském kraji formou spolupráce se základními školami regionu. Projekt se zaměřuje podporu kariérového poradenství na ZŠ a na propagaci nedostatkových profesí – elektrotechnika a strojírenství – a motivaci žáků základních škol ke studiu uvedených oborů. Do projektu jsou zapojeni pracovníci SPŠ Ostrov a dvacet základních škol Karlovarského kraje. Jejich společnou snahou je žákům 8. a 9. tříd přiblížit zábavnou formou techniku, a to zejména na základě vlastní činnosti v dílnách a laboratořích na SPŠ Ostrov. Žáci si prohloubí své technické znalosti a současně si ověří, zda by je technika bavila a do jaké míry jsou manuálně zruční.

Prezentace jednotlivých oborů ke stažení ve formátu PDF:

Strojař Technik autoservisu Elektrotechnik a IT
stáhnout pdf stáhnout pdf


Uskutečněné aktivity v rámci projektu:


Realizace projektu TECHNIKA JE ZÁBAVA byla ukončena 31. 12. 2014.
Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035

Naše základní škola se stala partnerem grantového projektu SPŠ Ostrov Technika je zábava v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prosinci 2012.

Obsahem projektu v průběhu dvou let byla podpora kariérového poradenství na ZŠ, konkrétně propagace nedostatkových profesí a motivace žáků ke studiu technických oborů přímým zapojením žáků do praktické činnosti v dílnách, laboratořích a odborných učebnách v nově a moderně vybavené budově Střední průmyslové školy v Ostrově. Snahou předkládaného projektu bylo zábavnou formou představit žákům základních škol zajímavosti techniky, její praktickou využitelnost v profesním životě, a tím je motivovat ke studiu dvou zajímavých a žádaných oborů – Strojírenství a Elektrotechniky. Jasnější představu o těchto oborech žáci získali také díky celé řadě technicky zaměřených exkurzí a expozic. Zájemcům o nahlédnutí do jednotlivých aktivit doporučujeme další materiály na stránce věnované projektu Technika je zábava, ať již na webových stránkách SPŠ Ostrov nebo na našich stránkách, či na stránkách dalších partnerských škol. Na stránkách SPŠ Ostrov jsou také zveřejněny metodické materiály z jednotlivých aktivit. Ty mohou sloužit školám, které by se rozhodly jít v našich šlépějích při propagaci technických oborů, jako odrazový můstek.

Cílovou skupinou projektu Technika je zábava byli žáci 8. a 9. tříd, kteří se rozhodují o svém budoucím profesním zaměření. Celkově se do projektu během dvou let zapojilo 2 555 žáků. Na základě jejich hodnocení můžeme konstatovat, že záměr projektu byl naplněn. Věříme, že se nám společně podařilo odstranit zažitý názor, že studium technických oborů je obtížné a nezajímavé.

Na základě pozitivního ohlasu se SPŠ Ostrov rozhodla podobně zaměřené aktivity nabídnout základním školám i v následujících letech. Pokud se tak stane, určitě budeme v započaté spolupráci dále pokračovat.


Mgr. Simona Hnátová

4. listopadu 2014 - TECHNIKA JE ZÁBAVA
(Aktivita A02-II-2014)

4. listopad byl pro naši školu dnem účasti na poslední aktivitě projektu. Jednalo se o projektový den zaměřený na STROJÍRENSTVÍ. Žáci devátých ročníků nejprve pracovali v dílnách. Za pomocí svěráků, pilníků, vrtáků a dalších nástrojů si vytvářeli dle přesně zadaných instrukcí tzv. psí známku na krk. Jediné, co nebylo přesně stanoveno, byla možnost vyrazit si na známku svůj vlastní nápis – rodné číslo, jméno, přezdívku... Každá známka tak byla naprosto originální.

Po svačině přišla druhá část dne, ve které jsme se přesunuli do počítačových laboratoří. Žákům byl nejprve představen počítačový program SOLID WORKS, za pomocí kterého si po pár minutách mohli navrhnout 3D model skleničky a posléze 3D model mobilního telefonu. Práce všechny velmi bavila, přestože to pro mnohé nebyl úplně jednoduchý úkol.

Dále jsme měli možnost nahlédnout do technické laboratoře na práci na frézce a CNC stroji. Vyrobené stojánky na tužky a plastové podšálky si žáci mohli odnést domů jako vzpomínku na účast v projektu.

I tato návštěva na SPŠ Ostrov byla velmi příjemná a zajímavá. Všechny nás mrzí, že se projekt nachýlil ke svému konci. Děkujeme za možnost se ho účastnit a doufáme, že se v brzké době objeví projekt podobného rázu.


stáhnout pdf
Mgr. Simona Hnátová

21. října 2014 - TECHNIKA JE ZÁBAVA
(Aktivita A03-II-2014)

Také letos měli ,,deváťáci" možnost účastnit se projektového dne na SPŠ Ostrov - tentokráte zaměřeného na ELEKTROTECHNIKU. Dne 21. října se tak dostali do elektrotechnických laboratoří, kde si vyzkoušeli své schopnosti a zručnost.

V první laboratoři vyráběli za pomocí pájení jednoduchý elektrický obvod, jehož správné zapojení poznali, pokud jim na konci práce začala houkat hasičská sirénka.

Ve druhé laboratoři žáci pracovali se stavebnici LEGO MINDSTORMS, ze které skládali jednoduché roboty, které posléze programovali. Správnou funkčnost robotů ověřovali ve vzájemném soutěžním klání, při kterém si užili spoustu zábavy.

Díky tomuto projektovému dni žáci poznali úskalí práce s elektřinou a robotikou a zjistili, zda by je taková práce mohla v budoucnu bavit.


stáhnout pdf
Mgr. Simona Hnátová

2. června 2014 - TECHNIKA JE ZÁBAVA
(Aktivita A04-II-2014)

Poslední akcí v tomto školním roce byla dne 2. června exkurze do tepelné elektrárny Tušimice, která se nachází poblíž Kadaně. Na exkurzi se vydala stejná skupinka jako minule, tedy 12 „osmáků“.

Jelikož jsme se opět dostali přímo do vnitřních prostor elektrárny, bylo nutné vyslechnout úvodní bezpečnostní poučení, na jehož konci každý obdržel reflexní vestu a helmu. Za doprovodu zkušeného pracovníka elektrárny jsme se vydali do jejích útrob.

Průvodce nám vysvětlil fungování jednotlivých částí elektrárny, a to např. generátoru, elektrostatického odlučovače, kondenzátoru či turbíny, což se žákům hodilo do závěrečného testu. Komplex elektrárny nás překvapil svou velikostí a také tím, že v jednotlivých patrech jsme nepotkali téměř žádné pracovníky. Elektrárna je plně automatizovaná, počítačem řízená. S pracovníky jsme se setkali pouze na řídícím pracovišti, tzv. velíně. Třešničkou na dortu byl závěr prohlídky, neboť jsme se dostali přímo do chladící věže elektrárny. Pro některé již jen výstup po strmých kovových schodech ke vchodu do této věže byl překonáním sebe sama, neboť vchod je umístěn několik metrů nad zemí!

Po prohlídce jsme se vrátili do zasedací místnosti, kde jsme si mohli odpočinout u krátkého filmu věnovanému výrobě elektrické energie.

Tato exkurze byla jednou z nejzajímavějších exkurzí, kterých jsme se v rámci projektu mohli zúčastnit.


stáhnout pdf
Mgr. Simona Hnátová

29. dubna 2014 - TECHNIKA JE ZÁBAVA
(Aktivita A04-II-2014)

29. dubna 2014 dostalo 12 žáků osmých tříd šanci podívat se do plzeňského strojírenského podniku DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o. Podnik je výrobcem parních turbín, které vyváží téměř do celého světa.

Pro exkurzi v takovémto podniku však platí přísná bezpečnostní pravidla, která zahrnují i použití osobních ochranných pracovních prostředků. Již na recepci jsme si proto museli nasadit ochrannou síťku na vlasy, bezpečnostní helmu a ochranné plastové brýle. Samozřejmostí byly dlouhé kalhoty a pevná uzavřená obuv.

Celým provozem nás provedl zaměstnanec firmy, který nám vše vysvětloval a zodpovídal i naše dotazy. Dostat se přímo do provozu, vidět při práci ohromné stroje a sledovat pracovníky při jejich obsluze bylo pro naše žáky velkým zážitkem. Ne každému se to totiž poštěstí.

Načerpané informace byly ihned po exkurzi prověřeny krátkým testem, který všichni účastníci bez problémů zvládli. Za odměnu dostali možnost strávit část dne v plzeňské Techmanii, kde měli možnost vyzkoušet si celou řadu interaktivních exponátů.

Celá akce se vydařila a my se už nyní těšíme na další.


stáhnout pdf
Mgr. Simona Hnátová

11. a 17. března 2014 - TECHNIKA JE ZÁBAVA
(Aktivita A01-III-2014)

Ve dnech 11. a 17 března 2014 dostali další žáci naší školy možnost navštívit SPŠ Ostrov. Bylo jich celkem 23 a byli to spravedlivě zástupci z 8. A i 8. B. Opět se nejednalo o pouhou exkurzi, ale o aktivní účast, při které si všichni vyzkoušeli práci v dílnách a laboratořích. A přestože máme osmé třídy spíše „holčičí“, nebyla nouze o zájemce.

Žáci pracovali ve skupinách, každý měl určené číslo a to určovalo, k jakému úkolu na konkrétním stanovišti zasedne. Pracovišť bylo celkem osm a každé bylo zaměřeno na určitou profesi, která je spojena se studiem na SPŠ. Jednalo se o technika hardware, správce aplikací, technologa obrábění, strojního konstruktéra, technika osvětlení, revizního technika, pracovníka autoservisu a mechanika opraváře strojů.

Úkoly, které každý musel na výše zmíněných pracovištích plnit, byly bodované a musely být splněny v určitém vymezeném čase. Po skončení soutěžního dne byly známy výsledky jednotlivých skupin. Máme radost, že naši žáci nezůstali pozadu za ostatními a jedna ze skupin se v rámci svého soutěžního dne umístila na krásném druhém místě. Byla to skupina žáků z 8. B ve složení : S. Čepeláková, D. Matějka, T. Nováková, P. Tranta a V. Šmejkalová. V celkovém pořadí všech 70 skupin, které na SPŠ soutěžily, se však nejvýše umístila skupina žáků z 8. A : L. Jabůrková, K. Kroulíková, T. L. Prennig, K. Ryšánková, F. Trefný a M. Szabó, a to na 18. místě.

A nebyla by to školní akce, kdyby se neprověřilo, co si žáci ze SPŠ odnesli. Ve škole na účastníky čekal dotazník, za jehož bodové ohodnocení se nejlepších dvanáct z nich může v červnu těšit na další plánovanou akci – exkurzi do Tušimic.


stáhnout pdf
Mgr. Simona Hnátová

13. listopadu 2013 - TECHNIKA JE ZÁBAVA
(Aktivita A02-I-2013)

V rámci projektového dne STROJÍRENSTVÍ se žáci devátých ročníků dne 13. 11. 2013 vydali opět na SPŠ Ostrov, tentokráte navštívili strojírenské dílny a počítačovou učebnu.

V počítačové učebně strávili první část dne. Seznámili se zde s programem SOLIDWORKS. Pomocí něj a přesných instrukcí školitele vytvořili 3D model plastového podšálku, který poté s pomocí studentů 2. ročníku SPŠ vyrobili na CNC strojích. Vyzkoušeli si, že práce s takovým počítačovým programem už opravdu není pro každého a že je to práce přesná, dokonalá a také velmi zajímavá.

Po obědě se již všichni přesunuli do strojírenských dílen, kde si na práci doopravdy „sáhli“. Jejich úkolem bylo vytvořit tzv. psí známku na krk. K dispozici dostali plíšek s řetízkem a pilníky, svěráky, vrtáky a další nástroje, které jim měly dopomoci ke zdárnému splnění úkolu. Mistr odborného výcviku ukázal přesný postup práce, poučil žáky o nezbytné bezpečnosti a zbytek již nechal na samotných chlapcích. Nutno podotknout, že i zde bylo vidět, kdo již některý z výše jmenovaných nástrojů v ruce držel a kdo ne. I zde se muselo „opisovat“ a kdo nevěděl, musel se ptát. Konečný výsledek si však chlapci vítězoslavně odnášeli na krku, takže se svým dílem byli jistě spokojeni.

I tato návštěva SPŠ se povedla a byla pro chlapce přínosná. Ti, co se účastnili projektových dnů opakovaně, si již dovedou udělat obrázek o možnostech studia na této škole a dokážou posoudit, zda by je studium bavilo a zda si na jaře přihlášku ke studiu na SPŠ Ostrov podají. Budeme jim držet palce, ať je jejich volba správná.


stáhnout pdf
Mgr. Simona Hnátová

16. října 2013 - TECHNIKA JE ZÁBAVA
(Aktivita A03-I-2013)

Dne 16. 10. 2013 se osm žáků devátých ročníků vydalo na SPŠ Ostrov, aby zde strávili další z řady projektových dnů - tentokráte zaměřený na ELEKTROTECHNIKU.

Nejednalo se o pouhou exkurzi, ale o praktické činnosti v elektrotechnických laboratořích. Žáci se rozdělili do dvou skupin a každá se vydala na jiné pracoviště.

Na prvním z nich se chlapci pokusili sestavit elektrický obvod s blikající LED diodou. Nejprve byli poučeni o bezpečnosti práce, seznámili se s jednotlivými komponenty a poté se pustili do práce. Jejím vyvrcholením bylo pájení. I přes počáteční nesmělost a nervozitu se nakonec práce všem vydařila a blikající LED dioda byla odměnou a potvrzením správně splněného úkolu.

Na druhém pracovišti na chlapce čekala stavebnice LEGO. Po úvodních informacích o ROBOTICE zazněl úkol - sestavit robota. Na první pohled úkol jednoduchý. Na druhý pohled už tak jednoduchý nebyl, neboť jeho součástí bylo i počítačové naprogramování úkonů, které by měl ve finále robot vykonávat. I přes preciznost a snahu ne vždy roboti vykonali to, co měli jejich tvůrci původně v úmyslu. Zapeklitost úkolu se tedy ukázala až v jeho samotném závěru.


Celkově byly úkoly na obou pracovištích velmi různorodé a chlapci díky nim měli možnost vyzkoušet si i činnosti, ke kterým se řada z nich zatím neměla šanci dostat. Nejen proto se J. Hála, M. Jakubík, M. Klofanda, W. Morawiec, D. Oláh, K. Pavlovič, M. Rupert a D. Viták již teď těší na další „ochutnávku z praxe“, která nás čeká již v listopadu. Bude zaměřena na STROJÍRENSTVÍ.


stáhnout pdf
Mgr. Simona Hnátová

6. června 2013 - TECHNIKA JE ZÁBAVA
(Aktivita A01-II-2013)

6. června 2013 dostali možnost navštívit SPŠ Ostrov další žáci naší školy, tentokráte to byli žáci 8. ročníků. Celkem jich bylo 24. Protože je to dost velký počet, byla za naši školu vytvořena celkem čtyři družstva. Nutno podotknout, že družstva byla i smíšená, jelikož se této aktivity účastnilo i několik děvčat.

Každé skupině byl přidělen průvodce, který ji provedl celkem osmi různými stanovišti, z nichž každé patřilo určité profesi - technik hardware, správce aplikací, technolog obrábění, strojní konstruktér, technik osvětlení, revizní elektrotechnik, pracovník autoservisu a mechanik opravář strojů.

Na stanovištích žáci plnili rozmanité úkoly, stejně jako jejich starší kolegové v prosinci loňského roku, a to například tvorbu PC prezentace, úpravu fotografií dle předloženého zadání, pojmenování vybraných částí PC, zapojení žárovek dle schématu, testování pojistek, měření a výpočet odporu, ale také výměnu kola a žárovky automobilu. Úkoly tedy měly různou náročnost. Jelikož však bylo každému účastníkovi v rámci skupiny přiděleno číslo, nemohl si nikdo úkol vybrat podle svých schopností, ale musel plnit ten úkol, který na stanovišti odpovídal jeho přidělenému číslu. Byla tak zajištěna objektivita pro závěrečné zhodnocení půldenního snažení. A jakoby se opakovala loňská návštěva, také tentokráte jedno z našich družstev obsadilo krásné druhé místo v konkurenci dalších sedmi protivníků. Družstvo soutěžilo v obsazení : J. Hála, M. Jakubík, V. Pokorný, D. Samák, D. a D.Vitákovi.

Žáci strávili zábavné a poučné dopoledne, o němž si ještě několik dní ve škole povídali. Kromě toho někteří poznali, že technické obory mohou pro ně v příštím školním roce, kdy si budou volit střední školu, být vhodnou volbou. Někteří však také poznali, že technickými typy nejsou. Tímto však tato akce, myslím, splnila svůj účel.


stáhnout pdf
Mgr. Simona Hnátová

17. dubna 2013 se žáci 8. ročníků zúčastnili další aktivity v rámci projektu - TECHNIKA JE ZÁBAVA.
(Aktivita A04-I-2013)

Další aktivitou v rámci projektu TECHNIKA JE ZÁBAVA byla v pořadí již druhá exkurze – tentokráte do strojírenského podniku WITTE AUTOMOTIVE NEJDEK.

Exkurzi předcházela pečlivá příprava. Částečně ve škole a částečně doma si žáci museli vyhledat informace o dané firmě a ty zaznamenat do pracovního listu. Načerpané vědomosti pak uplatnili při návštěvě firmy, kde jim byly ze strany průvodců kladeny všetečné dotazy.

Návštěva v Nejdku byla určena pro žáky 8. ročníků a uskutečnila se dne 17. 4. 2013. Ve firmě se žáci rozdělili do několika skupin a společně se svými průvodci navštívili jednotlivá pracoviště tohoto podniku. Podívali se nejen do zázemí firmy, ale také do přímého provozu. Seznámili se s výrobky, které se ve WITTE vyrábějí, a dozvěděli se, které obory by měli studovat, pokud by v budoucnu v této firmě chtěli pracovat.

Nebyla by to školní akce, kdyby se v jejím závěru žáci nemuseli podrobit kvízu, který prověřil, zda i mimo školní lavice – bez sešitů a zápisků – dokáží vstřebat potřebné kvantum informací. Pro zájemce byl připraven i úkol ,,na doma".

Také tato aktivita byla žáky hodnocena velmi kladně, pro řadu z nich to byla první možnost navštívit strojírenský provoz a na vlastní oči vidět dělníky a stroje v pracovním procesu.


stáhnout pdf
Mgr. Simona Hnátová

10. dubna 2013 se žáci 8. ročníků zúčastnili další aktivity v rámci projektu - TECHNIKA JE ZÁBAVA.
(Aktivita A04-I-2013)

Celkem 15 žáků mělo možnost navštívit tepelnou elektrárnu Ledvice, přesněji řečeno jeji informační centrum, v němž je umístěna interaktivní expozice k uhelné energetice.

Celá skupina se po příjezdu přesunula do 3D kina umístěného přímo v prostorách elektrárny, v němž zhlédla film o vzniku Vesmíru a utváření fosilních paliv a krátký příspěvek o elektrárnách. Po vyplnění prvního soutěžního kvízu se žáci přesunuli do prostror elektrárny, kde mohli na promítacích panelech sledovat výukové šoty o rekultivaci krajiny, prohlédnout si virtuální schéma komplexu elektrárny a vyzkoušet si on- line měření fotosyntézy živého stromu. K dispozici měli též odborný výklad pracovníka elektrárny, který odpovídal na všechny dotazy.

Při cestě zpátky jsme učinili zastávku na Vodním díle Kadaň, jehož součástí je malá vodní elektrárna. Kromě odborného výkladu žáci měli možnost sestoupit do nitra hráze až ke Kaplanově turbíně.

Získané informace mohli všichni využít při vyplňování závěrečného dotazníku, kterým byla téměř celodenní exkurze zakončena.

Žáci načerpali spoustu důležitých informací z oblasti energetiky a seznámili se s několika profesemi, které se v této oblasti mohou uplatnit.


stáhnout pdf
Mgr. Simona Hnátová

11. prosince 2012 se žáci 9. ročníků zúčastnili první aktivity v rámci projektu - TECHNIKA JE ZÁBAVA.
(Aktivita A01-I-2012)

Na SPŠ Ostrov strávilo celkem deset žáků naší školy „Den s technikou”. Na místě se rozdělili do dvou skupin. Každá skupina spolu se svým průvodcem z řad studentů školy postupně navštívila celkem osm stanovišť, z nichž každé patřilo určité profesi. Na stanovištích byli seznámeni formou praktických úkolů s náplní práce těchto profesí: technik hardware, správce aplikací, technolog obrábění, strojní konstruktér, technik osvětlení, revizní elektrotechnik, pracovník autoservisu a mechanik opravář strojů.

K úkolům, které žáci museli na stanovištích v rámci časového limitu splnit, patřila například tvorba PC prezentace, úprava fotografií dle předloženého zadání, pojmenování vybraných částí PC, zapojení žárovek dle schématu, testování pojistek, měření a výpočet odporu, ale také výměna kola a žárovky u automobilu. Úkoly byly velmi rozmanité a měly různou náročnost. Jelikož si však každý na stanovišti svůj úkol náhodně vylosoval, musel jej splnit bez ohledu na své zájmy a schopnosti. Nutno podotknout, že za naši školu se kromě osmi chlapců akce zúčastnila také dvě děvčata.

Všechny úkoly žáci plnili v rámci soutěžního klání, není proto divu, že po návštěvě všech stanovišť všichni netrpělivě čekali na závěrečné vyhodnocení. Příjemně strávené dopoledne bylo korunováno 2. místem, které pro naši školu v konkurenci dalších sedmi družstev vybojovala smíšená skupina žáků 9. A a 9. B, kterou tvořila výše zmíněná děvčata - Markéta Kadeřábková a Markéta Šupolová - spolu s chlapci – Matějem Maškem, Jiřím Slachem a Dominikem Tranem. Drobné odměny a závěrečný oběd – to byla jen příjemná tečka za skvěle zorganizovanou akcí.


stáhnout pdf
Mgr. Simona Hnátová


Evropský sociální fond v ČR