Základní škola Ostrov, Májová 997
MENU ☰

Na vlastních nohou

V průběhu 43. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově navštívila paní Běla v doprovodu plk. Rudolfa Honzáka stonožkovou 3. ZŠ v Májové ulici. Předala dárky jednotlivým žákům, kteří se zúčastnili výtvarné soutěže na téma Svatá Anežka Česká. Během celého pobytu byla neustále obklopena dětmi, které dokázala svým vyprávěním velmi zaujmout. Některá děvčata zamáčkla i několik slziček, když paní Běla vyprávěla o sirotčinci. V rámci této návštěvy jsme na FOH vytvořili i malý stánek s výrobky žáků naší školy a každý mohl jejich koupí přispět právě na provoz tohoto sirotčince. Kromě dětí ze ZŠ, které se přišly podívat na soutěžní filmy, se u stánku zastavili a zakoupili výrobky i známé osobnosti jako např režiséři Zdeněk Zelenka či F. A. Brabec s manželkou nebo moderátor Richard Langer. Takto se nám podařilo získat 3 126,- Kč, které budou poukázány na konto Stonožky.

Martina Filipi a Tereza Mecnerová
Příchodem mnoha žáků bývalé ZŠ Klínovecká a hlavně s příchodem paní učitelky Martiny Filipi jsme přijali následnictví v charitativní činnosti pod názvem Stonožka. Naše děti vyrábí každoročně veliké množství vánočních přání. Při letošních oslavách padesátého výročí naší školy jsme měli tu čest přivítat na našem plesu i prezidentku tohoto hnutí paní Bělu Jensen v doprovodu Karla Vágnera a též jeho syna Josefa Vágnera, který nazpíval hymnu Hnutí „Na vlastních nohou“. Paní Jensen předala pozdravy a poděkovala naší škole za charitativní činnost. Poté jí paní učitelka Filipi předala velikou přepravku dětmi vyrobených keramických výrobků. Vzájemně jsme se domluvili, že keramické předměty prodáme a na účet hnutí poukážeme získané finance. S tímto záměrem započali již návštěvníci plesu.

Více informací o činnosti Hnutí Stonožka naleznete na www.stonozka.orgEvropský sociální fond v ČR