Základní škola Ostrov, Májová 997
MENU ☰

Národní plán obnovy


Národní plán obnovy České republiky je postaven na sedmi pilířích. V rámci těchto pilířů byla nastartována i digitální transformace ve školství. Prostředky na realizaci budou české republice poskytnuty z Evropské unie.
Do této proměny je od roku 2020 zařazena i naše škola v těchto oblastech:

  • 2020 Podpora distanční výuky
  • 2022 a 2023 Pokročilé digitální učební pomůcky
  • 2024 Prevence digitální propastiDIGITALIZUJEME ŠKOLU - cíl 172 pdf
DIGITALIZUJEME ŠKOLU - cíl 173 a 174 pdf
Evropský sociální fond v ČR