Základní škola Ostrov, Májová 997
MENU ☰

Výzva 56

V rámci projektu Výzva 56 probíhá letošní podzim 2015 na naší škole spousta činností. Jedná se o jazykový kurz a tak zvané stínování pro učitele. Těchto aktivit se zúčastnil pan ředitel Rudolf Radoň na Maltě a Gibraltaru.
Od druhé do deváté třídy probíhají čtenářské dílny na podporu čtenářské gramotnosti. Jedná se o tvořivé hodiny čtení se spoustou nových knih.
Nejvýraznější akcí pak byl výjezd žáků osmých a devátých tříd do Anglie. Děti bydlely v rodinách, navštěvovaly školu Lewis school of English – za své snažení obdržely certifikáty a také hodně cestovaly po jihu Anglie. Žáci navštívili města Southampton, odkud kdysi vyplul na svou jedinou cestu světoznámý Titanic. Dále město Portsmouth, nejslavnější megalitickou stavbu Stonehenge, lázeňské městečko Bath i hlavní město Londýn. Děti se vrátily plné dojmů a zážitků.

Výzva 56


Evropský sociální fond v ČR