Základní škola Ostrov, Májová 997
MENU ☰

Školní stravování dětí ze sociálně slabých rodinVážení rodiče,
Spolek rodičů a přátel ZŠ Májová Ostrov, ve spolupráci s realitní agenturou NEXT REALITY GROUP a.s., nabízí od září 2016 dotované obědy ve školní restauraci. Nárok na dotovaný oběd budou mít děti, jejichž rodiče jsou příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi a jsou členy Spolku (tj. zaplatili členský příspěvek).
K získání dotace ve výši 1.000,-- Kč je třeba vyplnit žádost o dotaci a připojit kopii potvrzení Úřadu práce ČR, ne starší dvou měsíců. Žádost se podává Spolku rodičů a přátel ZŠ Májová Ostrov prostřednictvím třídního učitele.
Upozorňujeme, že na dotaci není právní nárok a bude poskytována pouze do výše dotace přijaté od společnosti NEXT REALITY GROUP a.s.Žádost o dotaci obědů ve školní restauraci MS word pdf
Evropský sociální fond v ČR