Základní škola Ostrov, Májová 997
MENU ☰

Adopce na dálku

V roce 2004 jsme adoptovali dívku z africké Ugandy. Dívka se jmenuje Samali Namwanje, narozená 14.5.1991 a žije v Kabubiru. Má čtyři sourozence. Do programu adopce na dálku byla zařazena, neboť touží po vzdělání a chtěla by se stát zdravotní asistentkou.
S dívkou jsme během uplynulých let v neustálém kontaktu. Píše nám dopisy, které tlumočíme našim dětem, zasílá nám své fotografie, obrázky i kopie vysvědčení. Její dopisy jsou plné vděku.

Zde je alespoň stručný překlad jejího posledního dopisu, který k nám dorazil před Vánoci:
Milí,
jsem opravdu ráda, že Vás mohu pozdravit.Doufám, že jste v pořádku i všichni vaši blízcí doma. Zdraví vás Samali z Ugandy. Mám se pěkně a mé zdraví je také dobré.
Moje studia pokračují dobře, a tak Vám děkuji mnohokrát za všechny příspěvky, které mi zasíláte pro moji potřebu - na školní uniformu, školné, knihy apod. Děkuji mnohokrát.
V Ugandě máme deštivé období, ačkoliv my využíváme i období sucha. Nyní lidé sklízejí a ve stejné době i zasévají novou úrodu např. boby, kukuřici a sladké brambory pro svou potřebu.
Ráda bych využila této zlaté příležitosti a popřála Vám spokojené Vánoce a úspěšný nový rok. Přeji štěstí a pohodu Vám i Vašim blízkým.
            Spokojené Vánoce a nový rok od Samali.

Zajímavosti:

Samali má nejraději rýži a maso. Žije se svou rodinou v hliněném domku s doškovou střechou. Část úrody z malého pozemku prodávají na tržnici.
Samali nyní navštěvuje třídu SI, což je první ročník jejich střední školy. Na konci první části studia (S4) skládají žáci soubornou zkoušku, která je jednotná po celé zemi. Další dva roky jsou více specializované a na konci 6. třídy (S6) se opět skládá zkouška.
Ta pak rozhoduje o případných studiích na universitě.
Na vysvědčení za rok 2005 má Samali například tyto předměty:
anglický jazyk, anglickou literaturu, místní jazyk - lugandu, matematiku, zeměpis, dějepis, fyziku,biologii, chemii, ekonomii, zemědělství, účetnictví, politologii, náboženství, hudební výchovu a podobně.
Má zde též vyjádření o dalším postupu.

Poděkování:

Vaše adoptivní dcera - sestra SAMALI z Ugandy velice děkuje všem svým sestrám a bratrům za finanční pomoc, která ji umožnila studovat a ukončit své vzdělání a začít pracovat v oboru učitelka-ošetřovatelka.
Bez vaší pomoci by nemohla plnit ani základní docházku, protože stav její země a rodiny by jí to neumožňoval.Evropský sociální fond v ČR