Základní škola Ostrov, Májová 997
MENU ☰

Ovoce do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

Ve školním roce 2009/2010 se projektu zúčastnilo 2 883 škol, tzn. 71% dětí v cílové skupině. Účast v projektu každým rokem stoupá, v minulém školním roce 2013/2014 už bylo do projektu zapojeno 3 530 škol a 456 233 dětí. V tomto školním roce 2014/2015 je do projektu zapojeno 3 741 škol a 509 030 dětí. Od školního roku 2014/2015 je projekt rozšířen o doprovodná opatření.

V rámci projektu Ovoce do škol jsme si pro naši školu objednali na jaře 2015 jeden z doprovodných programů. A tak kromě pravidelných dodávek nám tentokrát dorazil i veliký koš exotických plodů do každé třídy. Proto si paní učitelky na prvním stupni naplánovaly a připravily projektový den MÁME RÁDI OVOCE. Po celé středeční vyučování se vše točilo kolem tohoto tématu. O ovoci se psalo, ovoce se vážilo a počítalo, modelovalo a malovalo, po celý den se soutěžilo se zapojením mnoha smyslů a hlavně se ochutnávalo. A některé ovoce děti ochutnaly i poprvé. Koš obsahoval 15 druhů plodů v množství pro celou třídu. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí a den si opravdu užily.

ovoce do škol

ovoce do školEvropský sociální fond v ČR