Základní škola Ostrov, Májová 997
MENU ☰

Živý kraj

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Pro školní rok 2018/19 se nám podařilo získat dotaci od KÚ Karlovarského kraje na realizaci preventivního programu, jehož autorem je organizace Světlo Kadaň z.s.,která nově zajišťuje preventivní aktivity i v našem kraji. Realizuje aktivity pro žáky a studenty, které se zabývají prevencí rizikového chování, jež se může u dětí v určitém věku vyskytovat (např. kouření, alkohol, šikana, kyberšikana apod.). S těmito aktivitami přichází lektoři do každé jednotlivé třídy a formou diskuzí a psychosociálních her budují v dětech zdravý postoj k určitým typům nežádoucího chování. Děti se tak postupně seznamují s riziky, které je mohou v životě potkat, a těmito aktivitami si mohou jednotlivé situace bezpečně prožít, aby uměly samy v reálném životě vlastním uvážením eliminovat setkání s těmito nežádoucími jevy. Lektoři využívají techniku zážitkové pedagogiky, při níž se děti učí prostřednictvím her a vlastního prožitku. Program absolvují všechny třídy 2. stupně během podzimu.Evropský sociální fond v ČR