Základní škola Ostrov, Májová 997
MENU ☰

informace o školní družině

 1. Provoz ŠD:
  a) ráno od 6.00 do 7.40 (při děleném vyučování do 8.45 hod.)
  b) po skončení vyučování do 16.30 hod. (zpravidla 11.40-16.30 hod.)
  Ranní družina podle Vaší potřeby.

 2. Poplatek za ŠD činí měsíčně 150 korun a musí být připsán na účet školy nejpozději 20. dne předcházejícího měsíce.

  Bankovní účet: 264929251 / 0300
  variabilní symbol: rodné číslo žáka
  zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka

  Bude-li některý z výše uvedených údajů chybět, nelze platbu identifikovat a platba bude pokládána za neuhrazenou.
  Poplatek je možno uhradit následovně:
     a) měsíčně - první platba v srpnu a poslední v květnu (vždy 150,- Kč nejpozději k 20. dni)
     b) na dvě splátky - první platba v srpnu a druhá v lednu (vždy 750,- Kč)


 3. Stravné ve školní restauraci zajišťují rodiče samostatně. Cena jednoho oběda dosud činí 27 Kč. Školní restaurace je provozována firmou Scolarest.

 4. Zápis do školní družiny na školní rok 2020 - 2021 proběhne ve dnech 10. června a 15. června 2020 vždy od 16.00 do 18.00 hodin v přízemí hlavní budovy školy. Zápisové období končí 18. června 2021 v 10:00 hodin.

 5. Do ŠD dítě potřebuje přiměřené oblečení na pobyt venku (v létě krátké šortky, tepláky apod., v zimě oteplovačky, šusťáky). Všechny věci dítěte doporučujeme označit jménem.

 6. Dítě nebude ze ŠD předčasně uvolněno bez písemné omluvy, pokud si jej rodiče nebo osoby uvedené na přihlášce nevyzvednou osobně.

 7. Odchod dětí ze ŠD mezi 13.15 - 15.00 není možný, narušuje výchovně vzdělávací činnost ŠD. V nutných případech (návštěva lékaře, ZUŠ apod.), je možné odejít po dohodě s vychovatelkou do 13.15 hod.

 8. Rodiče hlásí vychovatelce vždy včas změnu bydliště, zaměstnání, telefon, odhlášení ze ŠD, popř. jiné změny.Evropský sociální fond v ČR