Základní škola Ostrov, Májová 997
MENU ☰

stravování zajišťuje Scolarest

Připomínky, dotazy a stížnosti adresujte na:
telefon: 731 438 251
e-mail: skoly@scolarest.cz

Rodiče mohou přes stránky Scolarestu ovlivňovat výběr jídel svých dětí.
Taktéž mohou regulovat, či přímo zakázat dodatkový prodej.
 


Evropský sociální fond v ČR