Základní škola Ostrov, Májová 997
MENU ☰

Spolek rodičů a přátel ZŠ MájováZákladní informace o Spolku rodičů a přátel ZŠ Májová, Ostrov

Spolek rodičů a přátel ZŠ Májová Ostrov je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a dalších osob, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci školy. Spolek je nepolitickou zájmovou organizací zastupující zájmy dětí a mládeže. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti.

Hlavním cílem činnosti spolku rodičů a přátel ZŠ Májová Ostrov je podpora a rozvoj školních a mimoškolních aktivit žáků Základní školy Májová Ostrov, spolek seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování, spolek seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování. Spolek přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky dle pravidel při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí. Spolek předkládá podněty a doporučení k výchovně-vzdělávací práci ve škole.

Předsedou Spolku je paní Jaroslava Holečková, kontaktní e-mailová adresa: jaroslava.holeckova@centrum.czDopis rodičům pdf
Stanovy pdf
Zápis z ustavující schůze pdf


Evropský sociální fond v ČR