MENU ☰

Florbal


FLORBAL


středa 13.00 – 15.00 hod.
vedoucí: Jiří Sypták

1. a 2. třídy: Pátek 13.30 - 15.00
3. - 5. třídy: Úterý 15.15 - 16.00
6. - 9. třídy: Úterý 16.00 - 16.45

Evropský sociální fond v ČR